Ras and Rap Signal Bidirectional Synaptic Plasticity via Distinct Subcellular Microdomains

Lei Zhang, Peng Zhang, Guangfu Wang, Huaye Zhang, Yajun Zhang, Yilin Yu, Mingxu Zhang, Jian Xiao, Piero Crespo, Johannes W. Hell, Li Lin, Richard L. Huganir, J. Julius Zhu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

31 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Ras and Rap Signal Bidirectional Synaptic Plasticity via Distinct Subcellular Microdomains'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases