Erratum: DISC1 Regulates Neurogenesis via Modulating Kinetochore Attachment of Ndel1/Nde1 during Mitosis (Neuron (2017) 96(5) (1041–1054.e5) (S0896627317309789) (10.1016/j.neuron.2017.10.010))

Fei Ye, Eunchai Kang, Chuan Yu, Xuyu Qian, Fadi Jacob, Cong Yu, Mao Mao, Randy Y.C. Poon, Jieun Kim, Hongjun Song, Guo li Ming, Mingjie Zhang, Corresponding author

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

12 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Erratum: DISC1 Regulates Neurogenesis via Modulating Kinetochore Attachment of Ndel1/Nde1 during Mitosis (Neuron (2017) 96(5) (1041–1054.e5) (S0896627317309789) (10.1016/j.neuron.2017.10.010))'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences